MAPA STRONY

GWARANCJA

REALIZACJE

Orion Ogrodzenia gwarantuje najwyższą jakość, fachowy montaż i serwis oraz konkurencyjne ceny. Sprawdź nas, zadzwoń.

ul. Głębocka 56A

03-246 Warszawa

+48 604 59 59 66

info@orionogrodzenia.pl

©Copirhgt 2023 - Orion Ogrodzenia - Designed by Mainet.pl

MAPA STRONY

GWARANCJA

MAPA STRONY

GWARANCJA

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

z Orion Ogrodzenia możesz być pewny, że wszystko będzie po Twojej myśli

► autor - Marcin Dziobek  

21 kwietnia 2015

BUDOWA OGRODZEŃ – PRZEPISY OGÓLNE

PRAWO BUDOWLANE W PIGUŁCE

 

Każdy właściciel posiadłości ma prawo ją ogrodzić. Nie może on jednak zrobić tego w dowolny sposób – bezwzględnie musi pamiętać o przepisach prawa budowlanego.

 

CO MÓWIĄ POSTANOWIENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

 

Pierwszą przeszkodą, która może pojawić się na drodze do wymarzonego ogrodzenia, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Właśnie dlatego na samym początku należy ustalić, czy nieruchomość, której jesteśmy właścicielem podlega pod wspomniany dokument. Jeśli tak – kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy zawiera on szczegółowe postanowienia na temat grodzenia posesji.

 

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ może się okazać, że dyspozycje planu miejscowego zabraniają wznoszenia jakichkolwiek ogrodzeń na wyznaczonym obszarze lub też zawierają szczegółowe zalecenia odnośnie rodzajów ogrodzeń, które mogą być stosowane na danym terenie.

 

Jeżeli natomiast nasza posesja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dokumentem, do którego warto zajrzeć, jest decyzja o warunkach zabudowy.

 

CZY KONIECZNE JEST POZWOLENIE NA BUDOWĘ OGRODZENIA?

 

Budowa ogrodzenia wokół własnej działki nie wymaga uzyskania żadnego specjalnego pozwolenia. Należy jednak pamiętać, że w określonych sytuacjach zamiar taki należy zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli starosty.

 

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim budowy ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,2 m wysokości. Nie jest to jednak jedyny przypadek – należy poinformować także o zamiarze postawienia niższego płotu, jeżeli ma on powstać od strony miejsca publicznego (np. placu, drogi, linii kolejowych etc.). Wyjątek stanowi tu postawienie prowizorycznego ogrodzenia, które ma na celu np. zabezpieczyć teren budowy na czas wykonywania robót.

 

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

 

Zgłoszenia takiego należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Należy w nim określić: rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Co więcej, do starostwa trzeba dostarczyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz – jeśli zachodzi taka konieczność – odpowiednie szkice lub rysunki.

 

Budowę ogrodzenia można rozpocząć, jeżeli w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Stanie się tak, jeśli starostwo stwierdzi naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też innych przepisów.

 

Ważne: budowa ogrodzenia powinna rozpocząć się w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu – upływ tego okresu wiąże się z koniecznością ponownego zawiadomienia starostwa.

 

CO GROZI ZA BRAK ZGŁOSZENIA O BUDOWIE OGRODZENIA?

 

W tym miejscu warto podkreślić, że budowa ogrodzenia, które wymaga zgłoszenia, bez dopełnienia opisanej wyżej procedury, stanowi samowolę budowlaną. Jak stanowi art. 49b Prawa budowlanego, w takim wypadku organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę ogrodzenia, chyba że jest możliwe jego zalegalizowanie (wymagające zgromadzenia właściwych dokumentów oraz uiszczenia opłaty legalizacyjnej w określonych terminach).

 

PODEJDŹ NO DO PŁOTA, CZYLI BUDOWA OGRODZENIA A KWESTIA SĄSIEDZTWA

FINANSOWANIE BUDOWY OGRODZENIA

 

Przede wszystkim warto podkreślić, że przepisy prawa nie regulują kwestii finansowania budowy ogrodzenia między sąsiadującymi działkami. Wśród regulacji Kodeksu cywilnego nie znajdziemy podstawy prawnej zezwalającej na obciążenie sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeśli nie jest on zainteresowany jego powstaniem. Oznacza to, że jeżeli właściciel nieruchomości, który wychodzi z inicjatywą postawienia płotu, nie dojdzie do porozumienia ze swoim sąsiadem, sam będzie musiał sfinansować całą inwestycję.

 

Inaczej wygląda kwestia późniejszych remontów i konserwacji – w tym wypadku, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, osoby korzystające wspólnie z ogrodzenia, razem ponoszą koszty jego utrzymania.

 

GDZIE WYBUDOWAĆ OGRODZENIE?

 

Jeżeli uda się dojść do porozumienia z sąsiadem, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest budowa ogrodzenia dokładnie w osi granicy działek. Jeżeli jednak nie będzie to wspólna inwestycja, wówczas należy je postawić w granicy nieruchomości należącej do inwestora – pozwoli to uniknąć sporów o naruszenie granic działki.

 

BUDOWA OGRODZENIA OD STRONY ULICY

 

Kolejną istotną kwestią jest właściwe usytuowanie ogrodzenia znajdującego się od strony ulicy – nie może ono bowiem przekraczać linii rozgraniczających. Co więcej, jeśli postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują poszerzenie drogi, konieczne będzie odsunięcie płotu w głąb działki.

 

Zleciłeś budowę ogrodzenia? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy odbiorze! A może wciąż szukasz idealnego rozwiązania? Zobacz przesłony tupu nevada oraz colorado - dom jednorodzinny marki - montaż ogrodzenia panelowego z przesłonami!

 

 

 

« WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI